Aktualności

Systemy

System WIM PRO 2.0 to najnowocześniejsze rozwiązanie umożliwiające ważenie pojazdów w ruchu przy dużych prędkościach. Podstawowa konfiguracja umożliwia preselekcję pojazdów przekraczających dopuszczalne normy, a w szczególności pomiar masy pojazdów oraz nacisków na osie.

RedLight PRO stanowi nieinwazyjne rozwiązanie sprzętowo-programowe zapewniające detekcję pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na sygnale czerwonym. System składa się z kamer obserwujących aktualnie emitowany sygnał świetlny oraz jadące pojazdy od strony frontowej i tylnej.

Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 za dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

OnDynamic – Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego – to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych i rozproszonych danych dotyczących ruchu drogowego. OnDynamic to produkt w 100% polski!

Systemy Meteo PRO to nowoczesne urządzenia wykorzystywane do pomiaru parametrów meteorologicznych. Składają się z ustawionych przy drogach masztów z czujnikami oraz mobilnych detektorów, które mają za zadanie dostarczać operatorom oraz użytkownikom dróg danych na temat aktualnych warunków pogodowych.

Control PRO to systemy zarządzania ruchem, które stanowią zintegrowane rozwiązania z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Zaimplementowane oprogramowanie pozwala na połączenie różnorodnych podsystemów detekcji, monitoringu oraz sterowania, tworząc multimodalną platformę zarządzania ruchem drogowym.

Robimy wszystko aby pomóc naszym Klientom. Dbamy aby nasze rozwiązania mogły być jeszcze lepsze.

Projekty dofinansowane