TRISTAR w Trójmieście

Usprawnienia ruchu oraz skrócenia czasu przejazdu w aglomeracji

Gdańsk, Sopot, Gdynia, Polska

TRISTAR w Trójmieście długo oczekiwanym zielonym światłem dla kierowców i użytkowników komunikacji zbiorowej.

Projekt TRISTAR, to Zintegrowany System Zarządzania Ruchem, który zrewolucjonizował sposób poruszania się po trójmiejskiej aglomeracji liczącej 1,5 mln osób. Systemem zostały objęte najbardziej obciążone ruchem ciągi ulic w Gdyni, Gdańsku oraz Sopocie.

Inwestycja miała na celu:

  • zwiększenie przepustowości,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • sprawniejsze zarządzanie ratownictwem,
  • ochronę środowiska naturalnego poprzez efektywne wykorzystanie infrastruktury drogowo-parkingowej,
  • monitorowanie publicznej komunikacji miejskiej,
  • monitorowanie warunków pogodowych.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem może kierować informacje nie tylko do kierowców, ale również do wszystkich użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego oraz infokiosków.

W ramach tego projektu, zadaniem APM PRO było wykonanie, uruchomienie i integracja z systemem TRISTAR podsystemów tablic i znaków zmiennej treści, dynamicznej informacji parkingowej oraz drogowych stacji meteorologicznych. Wdrożone przez nas rozwiązania przyczyniły się do usprawnienia ruchu oraz skrócenia czasu przejazdu. Skutkiem wdrożonych rozwiązań było zwiększenie przepustowości sieci dróg o ponad 20%.

Dodatkowym wyzwaniem dla APM PRO była praca pod ruchem w centrach trzech wysoko zurbanizowanych miast, w ciągach najbardziej obciążonych ulic, co wymagało zastosowania efektywnego zabezpieczenia prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko naszym pracownikom wykonującym prace montażowe, ale także uczestnikom ruchu.

Zastosowane technologie: Swarco Futurit, Swarco LEA, Lufft.

Zadanie obejmowało kompleksowe dostawy oraz wykonanie:

  • podsystemu drogowych stacji meteorologicznych – 13 stacji,
  • podsystemu dynamicznej informacji parkingowej – 27 lokalizacji,
  • podsystemu tablic i znaków zmiennej treści –  8 znaków zmiennej treści, 18 tablic zmiennej treści,
  • wykonania, uruchomienia i integracji podsystemów.

Termin realizacji: grudzień 2012 roku – grudzień 2018 roku.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN