Control Pro na S19 Lublin-Rzeszów

System Zarządzania Ruchem w województwie podkarpackim

S19, Lublin, Rzeszów, Polska

System Zarządzania Ruchem APM PRO usprawnił transport na drodze S19 w województwie podkarpackim.

We wrześniu 2020 roku, APM PRO podjęła współpracę jako konsorcjant z GDDKiA w Rzeszowie. Zadanie polegało na wykonaniu Systemu Zarządzania Ruchem na czterech odcinkach drogi S19, na odcinku Lublin-Rzeszów. Istotną kwestią dla całego projektu było zapewnienie sterowania urządzeniami terenowymi z poziomu lokalnego Centralnego Systemu Zarządzania Ruchem w Sokołowie Małopolskim. Szczególnym wyzwaniem podczas zadania było uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji kamer automatycznej detekcji zdarzeń, które obejmować miały końce pasów wyłączenia i włączenia na łącznicach. Takie podejście przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach wykonanego Systemu Zarządzania Ruchem, APM PRO dostarcza i uruchamia kamery detekcji zdarzeń, kamery monitoringu wizyjnego, zdalne czujniki stanu nawierzchni oraz drogową stację meteorologiczną. Zakres prac obejmuje także wyposażenie Centrum Zarządzania Ruchem oraz integracje modułów rozproszonych z oprogramowaniem centralnym.

Zastosowane technologie: Hikvision, Lufft, Control Pro.

Zakres prac:

  • oprogramowanie Control Pro,
  • montaż kamer automatycznej detekcji zdarzeń AID – 60 sztuk,
  • montaż stacji meteorologicznej,
  • montaż nieinwazyjnego czujnika stanu nawierzchni – 8 sztuk.

Termin realizacji: wrzesień 2020 – obecnie.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN