Control Pro na S6

Pierwszy System Zarządzania Ruchem w Zachodniopomorskiem

S6, Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Gdańsk, Polska

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin-Kołobrzeg-Koszalin-Gdańsk, o długości 330 km, jest największą inwestycją infrastrukturalną w województwie zachodniopomorskim.

Dla przedsiębiorców to istotny szlak transportowy wschód-zachód, ciągnący się wzdłuż Wybrzeża Bałtyckiego i łączący największe polskie aglomeracje portowe. S6 jest ważnym odcinkiem trasy Berlin-Szczecin-Gdańsk-Kaliningrad-Mińsk, łączącej Unię Europejską z krajami skandynawskimi i nadbałtyckimi. Dla ponad 2,3 mln ludzi, zamieszkujących w otoczeniu tej inwestycji, oznacza ona zwiększenie mobilności, co wzmocni atrakcyjność turystyczną całego Pomorza i będzie wsparciem dla rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu.

W ramach inwestycji, APM PRO było liderem konsorcjum odpowiedzialnego za wdrożenie jednego z pierwszych w tym regionie systemów zarządzania ruchem, monitoringu i reakcji na zdarzenia, wyposażonego m.in. w kamery, tablice pryzmatyczne o zmiennej treści, stacje meteorologiczne i nadajniki CB. W ramach tego zadania wykonano również połączenie światłowodowe wszystkich urządzeń systemu zarządzania ruchem, o łącznej długości 51 km.

Ważnym elementem, realizowanego przez APM PRO zadania, była integracja modułów rozproszonych Systemu Zarządzania Ruchem, która wiązała się z jedną z pierwszych instalacji autorskiego oprogramowania Control Pro. W tym zakresie, jako lider konsorcjum partycypowaliśmy w wykonaniu modułu scentralizowanego zarządzania ruchem.

Zastosowane technologie: Lufft, STS.

Zakres najważniejszych prac konsorcjum:

  • znaki zmiennej treści VMS – 14 sztuk,
  • znaki pryzmatyczne – 19 sztuk,
  • serwery komunikacyjne wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki,
  • stacje pomiaru ruchu – 15 sztuk,
  • stacje meteorologiczne – 3 sztuki,
  • punkty dozoru wizyjnego CCTV – 28 sztuk,
  • stacje CB – 4 komplety,
  • zbiorcze węzły komunikacyjne – 64 sztuki,
  • węzły sieci szkieletowej – 4 sztuki,
  • wyposażenie serwerowni.

Termin realizacji: październik 2018 – wrzesień 2019.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN