Nowoczesne Centrum Zarządzania Ruchem

Lubelski węzeł drogowy

Lublin, Polska

Zadanie polegało na integracji kilku różnych systemów ITS wybudowanych w ramach wcześniejszych kontraktów oraz kompletnym wyposażeniu Centrum Zarządzania Ruchem. CZR docelowo obsługuje lubelski węzeł komunikacyjny składający się z kilku odcinków dróg ekspresowych. Urządzenia terenowe zabudowane na poszczególnych odcinkach dróg były bardzo zróżnicowane ze względu, iż budowy poszczególnych odcinków odbywały się na przestrzeni wielu lat i były realizowane przez różnych wykonawców. Część urządzeń była skomunikowana tylko za pomocą łączności bezprzewodowej.

APM PRO w ramach zadania wykonała m.in. kompletne wyposażenie Centrum Zarządzania Ruchem oraz sali konferencyjnej pełniącej funkcję Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zabudowaliśmy ścianę wizyjną złożoną z 10 projektorów DLP 70 cali, serwer wizyjny wraz z oprogramowaniem oraz system audio-wideo umożliwiający przekazywanie obrazu oraz dźwięku pomiędzy kluczowymi pomieszczeniami.

Zastosowano najwyższej jakości urządzenia DLP LED wykorzystujące technologię tylnej projekcji. Projektory zostały ustawione po linii łamanej, co poprawia widoczność obrazów, prezentowanych na całej powierzchni ściany wizyjnej, dla każdego z operatorów.

Zakres prac:

  • ściana wizyjna – 10 projektorów DLP LED 70 cali,
  • serwer wizyjny z oprogramowanie VuWall,
  • stacje pomiaru ruchu w klasie A2 – 12 pasów ruchu,
  • nieinwazyjne czujniki stanu nawierzchni – 6 sztuk,
  • system audio-wideo z oprogramowaniem.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN