WIM Pro na Bliskim Wschodzie

Stacja ważenia preselekcyjnego zabezpiecza most w pobliżu portu morskiego

2019, Bliski Wschód

Instalacja stacji WIM znajduje się w pobliżu portu morskiego, na nowym odcinku drogi, w ciągu której znajduje się kilka wiaduktów.

Stacja WIM z oprogramowaniem WIM Pro składa się z czujników nacisku, kamer rozpoznających wybrane cechy pojazdów oraz znaków o zmiennej treści. Stacja została zaprojektowana w taki sposób, że odsługuje aż 4 pasy ruchu w jednym kierunku, dostarczając kompletne dane o każdym przejeżdżającym pojeździe. System wyposażony jest w oprogramowanie WIM Pro, które może działać w trybie automatycznym, odpowiednio sterując ruchem pojazdów przekraczających dopuszczalne normy.

Wyzwaniem był montaż czujników nacisku w konstrukcji mostu. Przy współpracy z inżynierami zajmującymi się budową mostów skutecznie udało się zainstalować czujniki osiągając pożądaną dokładność systemu. Znakomitą dokładność oraz stabilność uzyskano, dzięki zastosowaniu liniowych czujników tensometrycznych firmy Intercomp.

Zastosowane technologie: Oprogramowanie WIM Pro, czujniki tensometryczne

Termin realizacji: 2019 r.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN