Control Pro

Control Pro

Platforma zarządzania ruchem drogowym

Nasze rozwiązanie

Control Pro to platforma przeznaczona do zarządzania usługami ITS oraz usługami związanymi z utrzymaniem infrastruktury drogowej na sieci autostrad, oraz dróg szybkiego ruchu.

Control Pro wykorzystuje łatwe w implementacji mechanizmy integrujące istniejące elementy ITS oraz umożliwia rozbudowę o nowe urządzenia. Oprogramowanie systemu pozwala na integrację różnorodnych podsystemów detekcji, monitoringu oraz sterowania, tworząc multimodalną platformę zarządzania ruchem drogowym.

Do najpowszechniej wykorzystywanych podsystemów zarządzanych przez Control Pro należą znaki o zmiennej treści, systemy meteorologiczne, CB‑radio, kamery dozoru wizyjnego, kamery automatycznej detekcji zdarzeń oraz kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Jest to skalowalne oprogramowanie łączące szereg funkcjonalności w ramach jednej platformy. Pozwala na wdrażanie odpowiednich strategii zarządzania ruchem, poprawiających płynność oraz zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Control Pro posiada intuicyjny graficzny interfejs użytkownika, przeznaczony dla operatorów w Centrum Zarządzania Ruchem oraz wspierający funkcje całorocznego utrzymania infrastruktury.

Interfejs platformy jest łatwy w obsłudze oraz umożliwia wywołanie żądanej funkcji w minimalnej liczbie kroków. Użytkownik może samodzielnie konfigurować m.in. scenariusze zarządzania ruchem oraz alarmy zdarzeń w zależności od aktualnych potrzeb. Operator ma do dyspozycji różne tryby pracy systemu lub jego poszczególnych elementów. System posiada moduł archiwizacji i raportowania danych umożliwiający weryfikację pracy operatorów. Istnieje możliwość integracji systemu z różnymi rozwiązaniami rejestracji danych wideo. Platforma Control Pro umożliwia wymianę danych z innymi systemami zarządzania ruchem np. za pomocą protokołu Datex 2.

Automatyczny system odladzania

System automatycznego odladzania przeznaczony jest do stosowania na obiektach mostowych, wiaduktach oraz odcinkach dróg narażonych na powstawanie oblodzenia nawierzchni jezdni. Autorskie oprogramowanie sterujące – implementujące algorytm działania, w oparciu o logikę rozmytą, na podstawie danych meteorologicznych – pozwala na dobór optymalnej ilości solanki podawanej na drogę.

Sterowanie systemem może odbywać się na podstawie danych pozyskanych bezpośrednio z drogowej stacji meteorologicznej zlokalizowanej w obszarze narażonym na częste pojawianie się oblodzenia lub manualnie przez operatora systemu.

System w sytuacji zagrożenia oblodzeniem dozuje solankę za pomocą indywidualnie sterowanych dysz spryskujących i tym samym zabezpiecza odcinek drogi przed powstaniem gołoledzi.

System obsługuje wszystkie popularne środki odladzające takie jak: NaCl, CaCl2 itp.

Układ liniowy instalacji dysz spryskujących, automatycznego systemu odladzania.

Sterownik systemu zawiera niezbędne wyposażenie służące do regulacji, kontroli oraz ochrony systemu odladzania. Sterownik opcjonalnie może zostać wyposażany w ekran dotykowy, który ułatwia obsługę systemu.

W celu zapewnienia zdalnej komunikacji systemu z Centrum Sterowania istnieje możliwość połączenia bezprzewodowego za pomocą modemu GSM lub przewodowego za pomocą światłowodu.

W zależności od wyboru typu systemu dysz oraz rodzaju obiektu objętego ochroną antyoblodzeniową, montaż instalacji doprowadzającej roztwór solanki wykonujemy wewnątrz lub na zewnątrz obiektu.

Konfiguracje zabudowy dysz spryskujących w nawierzchni drogi.

Konfiguracje zabudowy dysz spryskujących w istniejących elementach infrastruktury drogowej, takich jak: bariery energochłonne, krawężniki słupki hektometrowe itp.

Control Ice Pro na S2

Automatyczne odladzanie na S2 POW w Warszawie.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN