Control Pro na S19

Szybko i sprawnie na drodze ekspresowej S19, w województwie lubelskim

S19, Lublin, Via Carpathia, Polska

Zakres prac powierzonych APM PRO związany było z budową siedmiu odcinków drogi ekspresowej S19 w województwie lubelskim, stanowiącej element europejskiej, międzynarodowej trasy relacji północ-południe. Korytarz transportowy drogi Via Carpathia to jedna z kluczowych inwestycji transportowych w kraju. Prowadzi on wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej. Docelowo ma połączyć teren Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii oraz Grecji.

Ostatecznie odcinek drogowy korytarza przez terytorium Polski będzie przebiegał od graniczącego z Litwą Budziska, przez Białystok, Lublin, Rzeszów, aż do przejścia granicznego w Barwinku. Szybki i sprawny transport na tak ważnej drodze ekspresowej to priorytetowe zadanie, którego część wykonała APM PRO.

W październiku 2020 roku rozpoczęliśmy prace w ramach konsorcjum firm. Inwestorem przedsięwzięcia był lubelski oddział GDDKiA.

W ramach prac na drodze S19, zadaniem APM PRO było zaprojektowanie i wykonane elementów Systemu Zarządzania Ruchem. W ramach wykonanego zadania dostarczyliśmy i uruchomiliśmy: kamery detekcji zdarzeń, zdalne czujniki stanu nawierzchni, kamery monitoringu wizyjnego oraz drogowe stacje meteorologiczne.

Zastosowane technologie: Hikvision, Lufft, Control Pro.

Zakres prac:

  • oprogramowanie Control Pro,
  • dostawa, montaż i uruchomienie kamer automatycznej detekcji zdarzeń AID – 128 sztuk,
  • dostawa, montaż i uruchomienie kamer CCTV – 13 sztuk,
  • dostawa, montaż i uruchomienie zdalnych czujników stanu nawierzchni – 9 sztuk,
  • dostawa i montaż stacji meteorologicznych – 5 sztuk,
  • dostawa i montaż wyposażenia komputerowego,
  • oprogramowanie modułów rozproszonych wraz z integracją z oprogramowaniem centralnym,
  • montaż konstrukcji wsporczej pod znaki o zmiennej treści VMS – 17 lokalizacji.

Termin realizacji: październik 2020 – obecnie.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN