WIM Pro

WIM Pro

Ważenie pojazdów w ruchu

Nasze rozwiązanie

APM PRO ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań przeznaczonych do ważenia pojazdów w ruchu. Stworzyliśmy rozwiązania, które pozwalają na ważenie pojazdów przy dużych prędkościach. Wykrywamy wykroczenia poza dopuszczalne normy i dostarczamy dane, które pomagają skutecznie chronić infrastrukturę (drogi, mosty itp.) oraz podnieść poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

WIM Pro istotnie przyczynia się do zmniejszenia degradacji infrastruktury drogowej, poprawia płynność ruchu oraz korzystnie wpływa na bezpieczeństwo poprzez możliwość eliminacji z ruchu pojazdów przeciążonych. Służby kontrolujące pojazdy mogą analizować dostarczane przez system dane z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. W dowolnym miejscu, w dowolnym czasie – dane o pojazdach zawsze są dostępne.

Rozwiązania WIM Pro to dokładność pomiaru i niezawodność także na drogach wielopasmowych. Co istotne, system może być zintegrowany z innymi systemami ITS.

 • BEZPIECZEŃSTWO

  pomaga chronić życie i zdrowie uczestników ruchu

 • OCHRONA INFRASTRUKTURY

  wydłuża jej żywotność oraz obniża koszty eksploatacji

 • AUTONOMICZNOŚĆ

  w pełni automatyczne rozwiązanie nie wymaga obsługi przez pracowników dozoru (np. WITD)

WIM Pro 3.0 funkcjonuje jako:

System statystyczny

System dostarcza szczegółowych danych statystycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania remontami infrastruktury drogowej. Jest też znakomitym źródłem danych dla planistów.

System do preselekcji pojazdów przeciążonych

System umożliwia wstępną selekcję pojazdów, aby następnie ważyć na legalizowanych wagach wyłącznie pojazdy zidentyfikowane wcześniej jako przeciążone. Tym samym, WIM Pro usprawnia pracę służb egzekwujących przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.

System bezpośredniego mandatowania

WIM Pro to najbardziej zaawansowane i skuteczne narzędzie do ochrony infrastruktury drogowej. Działa w trybie ciągłym i nie wymaga zaangażowania w obsługę służb egzekwujących przepisy prawa. Rozwiązanie funkcjonuje automatycznie, bez jakiegokolwiek wpływu na płynność ruchu.

iWIM

Urządzenie iWIM zapewnia rejestrację i przetwarzanie sygnałów z czujników nacisku kół oraz pętli indukcyjnych. Rejestrator umożliwia obsługę czujników tensometrycznych, piezoelektrycznych polimerowych oraz pętli indukcyjnych.

W zależności od konfiguracji rejestrator iWIM zapewnia:

 • pomiar parametrów pojazdów w tym m.in.:
  masy pojazdu, nacisku na osie, detekcja osi grupowych, prędkość,

 • dokładność ważenia: A(5), B+(7), B(10) wg COST323,

 • detekcja tzw. prawidłowego przejazdu
  (określenie miejsca przejazdu),

 • klasyfikacja pojazdów wg EN 8+1 w klasie A1
  (możliwe inne systemy klasyfikacji),

 • detekcje podwójnych opon / pomiar szerokości opon.

Oprogramowanie

ODCZYTY – to główna część oprogramowania systemu WIM Pro 3.0, w którym prezentowane są w czasie rzeczywistym dane pojazdów. W jednym module prezentowane mogą być dane z wielu stacji wykonanych w różnych technologiach. Zestaw filtrów wybranych indywidualnie przez każdego operatora umożliwia podgląd pojazdów spełniających wybrane kryteria. Standardowa konfiguracja systemu umożliwia selekcję wg wielu parametrów takich jak: dopuszczalna masa, kategoria, czy prędkość pojazdów. Możliwa jest funkcja automatycznej zmiany ustawień językowych na podstawie konfiguracji przeglądarki.

STATYSTYKI – moduł umożliwia generowanie statystyk o strukturze ruchu, masie i prędkości pojazdów z podziałem na kategorie, a także wszelakich innych statystyk wg indywidualnych potrzeb użytkownika.

EKSPORT DANYCH – umożliwia zapisanie danych z systemu do plików *.csv lub *.xls.

PANEL ADMINISTRACYJNY – zawiera narzędzia do zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami.

ZGŁOSZENIA SERWISOWE – zintegrowany oprogramowaniem serwisowym moduł zgłaszania usterek pozwala na bezpośrednie informowanie serwisu producenta o wszelakich nieprawidłowościach lub usterkach w funkcjonowaniu stacji ważenia.

Specyfikacja techniczna

 • Wykrywanie pojazdów nienormatywnych

 • Interfejs na urządzenia mobilne

 • Pomiar parametrów pojazdów w tym m.in.: masy pojazdu, nacisku na osie, detekcja osi grupowych, prędkość

 • Detekcja tzw. nieprawidłowego przejazdu

 • Pomiar gabarytów pojazdu

 • Dokładność ważenia: A(5), B+(7), B(10) wg COST323

 • Klasyfikacja pojazdów wg EN 8+1 w klasie A1 (możliwe inne systemy klasyfikacji)

 • Konfigurowalne limity parametrów pojazdów zgodnie z lokalnymi przepisami

 • Możliwość integracji z innymi systemami

 • Elastyczność, dostosowanie do  indywidualnych potrzeb klienta lub użytkownika końcowego

 • System Linux

 • Obraz 3D pojazdów

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN