WIM Pro w Katarze

Zabezpieczamy drogi w Katarze przed przeciążonymi pojazdami

Katar, Środkowy Wschód

W 2020 roku APM PRO rozpoczęła realizację dużego projektu zabezpieczenia dróg przed pojazdami przeciążonymi w Katarze.

W ramach projektu powstały stacje ważenia preselekcyjnego dostarczające dane o pojazdach dla administracji drogowej. Projekt obejmował 62 pasy ruchu w 12 lokalizacjach. Dane o pojazdach przetwarzane przez oprogramowanie WIM Pro są udostępniane dla użytkowników systemu za pomocą protokołu NTCIP. Dostępne są również statystyki oraz możliwość eksportu danych za pomocą odpowiednich narzędzi w zależności od potrzeb.

Kluczowym elementem było pozyskanie danych z dróg wielopasowych. Niektóre z lokalizacji mają nawet 9 pasów ruchu w jednym kierunku i dużą liczbę przejeżdżających pojazdów w ciągu doby, co jest niebagatelnym wyzwaniem dla sprzętu oraz oprogramowania. Zastosowane przez APM PRO autorskie algorytmy skutecznie obsługują nawet tak dużą ilość danych.

Zastosowane technologie: Oprogramowanie WIM Pro, NTCIP

Termin realizacji: 2020 r.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN