Control Pro na A2

Bezpieczny transport Autostradą A2 z Systemem Zarządzania Ruchem

A2, Warszawa, Kukuryki, Polska

System Zarządzania Ruchem na dwóch odcinkach Autostrady A2

Autostrada A2 w Polsce docelowo ma przebiegać na trasie Świecko-Poznań-Warszawa-Siedlce-Kukuryki. Realizacja autostrady jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych.

Na terenie Warszawy trasa A2 jest kontynuowana jako droga ekspresowa S2 (jest elementem obwodnicy miasta – POW Południowa Obwodnica Warszawy). Po wschodniej stronie Warszawy autostrada A2 jest kontynuowana od węzła „Lubelska” (węzeł w ciągu drogi ekspresowej S17 na przecięciu z autostradą A2) do Obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

I właśnie na tym odcinku autostrady APM PRO wykonała System Zarządzania Ruchem. Prace budowlane były prowadzone na dwóch odcinkach o łącznej długości 14,6 km. Realizacja Systemu Zarządzania Ruchem, wymagała zastosowania dużej różnorodności rozwiązań, jakie należało zainstalować w ramach tego zadania.

Autostrada A2 na przedmiotowym odcinku przebiega poza terenem zabudowy. Teren objęty inwestycją to głównie tereny leśne, grunty oraz łąki i pastwiska często na obszarze podmokłym i zabagnionym. Urządzenia systemy zostały zabudowane na autostradzie, przecinającej autostradę drodze ekspresowej oraz na MOP-ach.

Zakres prac:

W ramach prowadzonych prac dostarczyliśmy następujące rozwiązania:

  • oprogramowanie Control Pro,
  • znaki o zmiennej treści VMS – 11 sztuk,
  • konstrukcje wsporcze – 11 sztuk,
  • kamery automatycznej detekcji zdarzeń AID – 20 sztuk,
  • kamery CCTV – 5 sztuk,
  • stacje pomiaru ruchu TC – 7 sztuk,
  • zbiorcze węzły komunikacyjne WK – 45 sztuk,
  • stacje ważenia WIM w klasie B+(7) – 2 sztuki,
  • stacje meteorologiczne – 2 sztuki,
  • stacja CB – 1 sztuka.

Termin realizacji: sierpień 2020 – listopad 2020.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN