OnDynamic

OnDynamic

Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego

Inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych i rozproszonych danych dotyczących ruchu drogowego. OnDynamic to produkt w 100% polski!

OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu na temat:

  • czasu przejazdu,
  • średniej prędkości na odcinku,
  • natężenia ruchu,
  • aktualnych utrudnień w ruchu.

OnDynamic dostarcza wiedzy pozwalającej nadzorcom dróg i zarządzającym ruchem na efektywne rozwiązywanie problemów mieszkańców w zakresie mobilności.

OnDynamic został stworzony w celu lepszego spełniania oczekiwań i potrzeb mieszkańców w zakresie optymalnego wykorzystania przestrzeni publicznej.

OnDynamic jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych APM PRO, powstał przy udziale Politechniki Śląskiej i był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że system OnDynamic został nominowany do nagrody
Intertraffic
Innovation Award 2016 w kategorii zarządzanie ruchem.

Intertraffic to największe na świecie, najbardziej wpływowe targi prezentujące infrastrukturę transportową, systemy ITS oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 9 maja 2016 roku OnDynamic został zarejestrowanym znakiem towarowym Unii Europejskiej.
ondynamic-R

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu „Innotech” w ścieżce programowej Hi-Tech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN