ITS Lublin

System Zarządzania Ruchem Control Pro

Lublin, Polska

Lublin jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły, jest nazywany stolicą wschodniej Polski. Jako stolica województwa lubelskiego pełni ważną rolę administracyjnego, gospodarczego, edukacyjnego, turystycznego oraz komunikacyjnego centrum regionu. W ostatniej dekadzie miasto wdrożyło i sukcesywnie rozwija system zarządzania ruchem ITS. To kompleksowe rozwiązanie poprawia jakość życia poprzez usprawnienie ruchu, zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W ciągu kilku lat, APM PRO zainstalowała w ramach pięciu odrębnych zadań 18 znaków o zmiennej treści, dwie stacje meteorologiczne oraz wdrożyła oprogramowanie Control Pro do sterowania komunikatami, które wyświetlają się na powierzchni graficznej znaków VMS. Znaki VMS to najbardziej widoczny element systemu zarządzania ruchem w miejskiej przestrzeni, dzięki któremu Centrum Sterowania Ruchem zlokalizowane przy ul. Lipowej 27 przekazuje komunikaty w formie graficznej i tekstowej użytkownikom ruchu miejskiego, a funkcja ta jest realizowana przy użyciu dedykowanej, multimodalnej  aplikacji Control Pro.

Operatorzy w Centrum wraz z Inżynierami Ruchu dzięki Control Pro mają możliwość tworzenia komunikatów dostosowanych do zmiennych warunków ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych miasta.

Ze względu na sieć trakcji trolejbusowej i dużego natężenia ruchu, zabudowa konstrukcji wsporczych wraz ze znakami zmiennej treści była sporym wyzwaniem dla Wykonawcy. Jednak profesjonalne zespoły projektantów, inżynierów i techników pokonały przeszkody w każdym z pięciu zadań. Większość urządzeń systemu zarządzania ruchem komunikuje się z Centrum Sterowania za pośrednictwem sieci światłowodowej. Dzięki zastosowaniu najwyższych standardów i nowoczesnej technologii miasto Lublin konsekwentnie i z powodzeniem realizuje zakładane przez siebie cele w odniesieniu do polityki komunikacyjnej, transportu, oraz organizacji i zarządzania ruchem drogowym w administrowanym przez siebie obszarze.

Zastosowane technologie: Lufft, Control Pro.

Zakres prac:

  • oprogramowanie Control Pro,
  • montaż stacji meteorologicznych – 2 sztuki,
  • montaż znaków o zmiennej treści VMS – 18 sztuk.

Termin realizacji: od 2014 do 2019 r.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN