Control Pro na S7

Pierwszy System Zarządzania Ruchem w województwie świętokrzyskim wraz z oprogramowaniem

S7, Skarżysko-Kamienna, Polska

We wrześniu 2019 roku rozpoczęliśmy prace nad pierwszym Systemem Zarządzania Ruchem w województwie świętokrzyskim. Zadanie było związane z budową drogi ekspresowej S7, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do węzła drogowo-kolejowego w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki tej inwestycji, droga S7, na całym jej świętokrzyskim odcinku, zyskała pełne parametry trasy ekspresowej.

Szczególnym wyzwaniem, jakiemu musieliśmy stawić czoła, był nie tylko stosunkowo krótki termin realizacji zadania, ale także fakt, że sam okres realizacji zadania przypadał na miesiące zimowe.

Była to realizacja pierwszego Systemu Zarządzania Ruchem wraz z oprogramowaniem na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zastosowane technologie: Flir, Lufft, STS.

Zakres prac:

  • znaki zmiennej treści VMS, wraz z bramownicami nad jezdnią – 4 sztuki,
  • stacja meteorologiczna,
  • stacje pomiaru ruchu TC – 5 sztuk,
  • dostawa i uruchomienie punktu CB,
  • czujniki stanu nawierzchni LM – 2 sztuki,
  • punkty dozoru wizyjnego CCTV – 2 sztuki,
  • punkty detekcji zdarzeń AID – 4 sztuki.

Termin realizacji: wrzesień 2019 – styczeń 2020.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN