Intertraffic 2024

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas tegorocznych targów Intertraffic 2024.

Numer naszego stoiska to: 02.328.

Zaprezentujemy innowacyjne rozwiązania, takie jak WIM Pro, Control Pro i wiele innych. Będzie nam niezmiernie miło porozmawiać z Państwem o możliwościach współpracy oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

30 lat APM

Trzy dekady innowacji w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).

W tym roku firma APM PRO, lider w integracji systemów ITS, świętuje trzydzieści lat działalności. Od skromnych początków w latach 90. do roli pioniera w branży ITS. Podróż APM PRO to historia innowacji, zaangażowania i pasji.

30 lat APM

Założona przez Aleksandra Koniora, Pawła Piwowarczyka i Marka Koniora, firma rozpoczęła od handlu materiałami odblaskowymi. Z biegiem lat poszerzyła ofertę, wprowadzając przełomowe produkty, takie jak sygnalizatory LED a w kolejnych latach zaawansowane rozwiązania ITS.

Współpracując z firmami na całym świecie, APM PRO zyskało uznanie dostarczając wysokiej jakości rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Kluczowe projekty, jak np.: tunele w Katowicach oraz w Gliwicach, TRISTAR w Trójmieście albo autostradowe systemy ITS były kamieniem milowym w rozwoju systemów zarządzania ruchem w Polsce.

APM PRO zyskała uznanie na arenie międzynarodowej, dostarczając nowoczesne, ekologiczne rozwiązania systemowe. Najnowsze osiągnięcia to m.in.: automatyczny system zapobiegania gołoledzi Control Ice Pro, system WIM Pro oraz platforma do zarządzania ruchem Control Pro.

30 lat APM

Wchodząc w czwartą dekadę, APM PRO planuje dalsze innowacje i rozwój, kontynuując misję kształtowania przyszłości mobilności. Skupia się na tworzeniu inteligentnej infrastruktury drogowej oraz oprogramowania, zapewniając bezpieczeństwo i komfort użytkownikom dróg. Nasze 30‑lecie to nie tylko okazja do świętowania, ale i motywacja do dalszego tworzenia innowacji, które zmieniają świat. Dążymy do bycia pionierami w branży ITS, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, ograniczenia emisji CO2 oraz zrównoważonego rozwoju transportu całym świecie.

Sukces APM PRO potwierdzony jest licznymi nagrodami. Angażujemy się również w edukację, wsparcie sportu młodzieżowego oraz ciekawe inicjatywy społeczne. Trzydziestoletnia podróż od lokalnego przedsiębiorstwa do lidera w branży ITS to wyraz pasji i determinacji zespołu APM PRO.

Dziękujemy naszym klientom i partnerom za zaufanie oraz owocną, wieloletnią współpracę. Składamy również podziękowania wszystkim współpracownikom. APM PRO to wspaniały zespół, którego zaangażowanie i kreatywność wykracza daleko poza standardowe podejście.

Umowa z AGH

W dniu 7 listopada 2023 r. spółka PAM PRO podpisała umowę z przedstawicielami władz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedmiotem umowy jest budowa stanowiska do ważenia pojazdów wraz z oprogramowaniem WIM Pro o wysokiej dokładności. APM PRO posiada ponad 10 lat doświadczenie w tworzeniu oprogramowania do ważenia pojazdów w ruchu.

Umowa z AGH

Firma Intercomp jest wiodącym amerykańskim producentem czujników Strain Gauge Strip. Czujniki te przynoszą korzyści podczas kontroli pojazdów na każdym kontynencie, zapewniając szybkie, niezawodne i dokładne dane ważenia dla każdego typu pojazdu na drodze. Czujnik może być używany przy dowolnej prędkości w różnych zastosowaniach, takich jak drogi, mosty, tunele itp. Intercomp posiada ponad 45-letnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji, instalacji i konserwacji wszelkiego rodzaju urządzeń ważących dla branży transportowej.

Umowa z AGH

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania umożliwiającego wprowadzenie systemów ważenia pojazdów w ruchu drogowym w Polsce, działających w trybie automatycznym. Zastosowanie tego typu, spełniających najwyższe standardy, rozwiązań ma na celu: ograniczenie niszczenia infrastruktury drogowej i negatywnego wpływu na środowisko, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji pomiędzy firmami transportowymi (związanej z przeciążaniem pojazdów).

Nowoczesne rozwiązanie, wykorzystujące liniowe czujniki tensometryczne montowane w nawierzchni drogi oraz najnowsze oprogramowanie WIM Pro, umożliwi dokładny pomiar nacisku kół i masy pojazdów.

Stanowisko zostanie wykorzystane do opracowania metody pomiarowej działającej w trybie automatycznym, a więc wykrywającej przeciążone pojazdy (podobnie jak ma to miejsce w przypadku fotoradaru).

Umowę pomiędzy APM PRO a Akademią Górniczo-Hutniczą podpisali Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH – prof. Ryszard Sroka, Aleksander Konior – Prezes Zarządu APM PRO oraz Bartłomiej Bertoldi – Członek Zarządu APM PRO. Ponadto w spotkaniu uczestniczył Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Współpracy – prof. Janusz Gajda.

Umowa z AGH

W dniach 27.06-01.07.2022 r. odbyła się konferencja naukowa „Transport Problems” organizowana przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, w której wziął udział pan Tomasz Konior reprezentujący APM PRO.

Podczas konferencji  omawiano istotne problemy dotyczące transportu zwłaszcza w miastach. Duża część z prezentowanych podczas konferencji zagadnień była związana z rozwojem oraz modernizacją transportu publicznego co może być interpretowane jako trend wyznaczony przez potrzeby dużych miast. Konferencja była oczywiście znakomitą okazją do rozpoczęcia szerokiej dyskusji dotyczącej przyszłości transportu. Poruszane były również zagadnienia związane z ochroną infrastruktury przed pojazdami przeciążonymi.

Podczas konferencji Tomasz Konior przedstawił wyniki projektu badawczego Inteligentny System Ważenia Pojazdów iWIM. W materiałach konferencyjnych ukazał się również artykuł pt.: „NEW FUNCTIONALITIES OF THE WEIGH-IN-MOTION SYSTEM – iWIM SOLUTION”.

Opracowane przez APM PRO rozwiązanie oraz zaprezentowane wyniki badań spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczestników konferencji.

Polecamy zapoznanie się z naszą prezentacją opublikowaną na oficjalnym kanale konferencji „Transport Problems” na YouTube.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

W dniu 9 czerwca 2022 roku, w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD).

Pan Prezydent Izby, Przemysław Klonowski i Pani Prezes Zarządu Izby, Barbara Dzieciuchowicz, podziękowali firmom zrzeszonym w OIGD, które dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, aktywnie uczestniczą w pracach zespołów merytorycznych działających w strukturach Izby.

Reprezentacja spółki APM PRO zaangażowana jest w prace Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Szczególnie motywujący jest fakt, że jest wypracowane wspólnie rozwiązania, dzięki OIGD, mogą być systematycznie wdrażane i wykorzystywane na rzecz poprawy standardów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce.

Dzięki wspólnej inicjatywie jesteśmy liczącym się partnerem dla Administracji Rządowej, samorządów oraz dla innych organizacji branżowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

Po raz kolejny odbyły się Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wydarzenie odbyło się w ramach organizowanego przez Media – Pro Polskie Media Profesjonalne cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

IX Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022

Jest to jedno z najważniejszych w Polsce, spotkań środowiska ekspertów naukowców oraz praktyków związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwo Infrastruktury, Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiego Biura Bezpieczeństwa w Transporcie, przedstawiciele GDDKiA, IBDiM, ośrodków naukowych oraz wielu innych specjalistów. Jednym z najważniejszych elementów konferencji była debata dotycząca stanu BRD w Polsce.

W ramach konferencji p. Leszek Kornalewski z IBDiM oraz p. Aleksander Konior z APM PRO zaprezentowali wybrane zagadnienia dotyczące efektywności przekazywania informacji za pomocą znaków o zmiennej treści.

Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

W prezentacji zostały poruszone zagadnienie dotyczące efektywności przekazu dynamicznej informacji, emitowanej przez znaki o zmiennej treści przeznaczonej dla kierujących pojazdami. Oczekiwany rezultat, do którego należy dążyć, polega w szczególności na tym, aby każdy z kierujących Zobaczył kompletną treść wyświetlaną na znaku ZZT, Zrozumiał przekazywana informację i Zastosował się do zaleceń. Ma tu zastosowanie tzw. zasada 3Z – Zobaczyć, Zrozumieć, Zastosować.

Wygłoszoną przez p. Leszka Kornalewskiego prezentacje pt.: „Efektywność przekazywania informacji w ruchu drogowym za pomocą znaków zmiennej treści”, można pobrać poniżej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

W dniach 16-17 maja 2022 r. odbył się w Warszawie Polski Kongres ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych).

Kongres to okazja do spotkania czołowych przedstawicieli branży, ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli nauki i administracji. Główne zagadnienia poruszane przez uczestników dotyczyły technologii ITS w transporcie publicznym, systemów zarządzania ruchem, przetwarzania oraz analizy obrazu, ważenia pojazdów w ruchu oraz autonomizacji transportu.

Pan dr inż. Artur Ryguła, kierownik B+R projektu iWIM przedstawił pokrótce wyniki prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ramach projektu. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli administracji publicznej zwłaszcza ze względu na możliwość wykorzystania rejestratora danych iWIM w systemach automatycznych.

W ramach towarzyszącej Kongresowi wystawy APM PRO zaprezentowała oprogramowanie WIM Pro oraz Control Pro. Spółka APM PRO była srebrnym sponsorem tego wydarzenia.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas aby odwiedzić nasze stoisko na targach Intertraffic 2022. Rozmowy były bardzo zajmujące i mamy nadzieję, że zaowocują nowymi projektami.

Po czteroletniej przerwie targi Intertraffic 2022 odrodziły się z niezwykłym rozmachem. Prezentowane podczas targów Intertraffic rozwiązania WIM Pro (Ważenie pojazdów w ruchu) oraz Control Pro (Platforma zarządzania ruchem drogowym) zyskały duże zainteresowanie zwiedzających z ponad 50 krajów świata.

Oprogramowanie Control Pro miało wspaniałą premierę podczas targów Intertraffic 2022. Zwiedzający mogli zobaczyć w jaki sposób działa oprogramowanie. Nasz zwinny zespół interaktywnie prezentował jak zarządzać scenariuszami ruchu, w jaki sposób użytkownicy mogą samodzielnie konfigurować piktogramy przeznaczone dla znaków VMS, algorytmy oraz wiele ważnych dla zarządców ruchem funkcji.

Ochrona infrastruktury przed degradacją przez pojazdy przeciążone jest dużym wyzwaniem oraz pilną potrzebą wielu zarządców dróg. Nasze rozwiązanie WIM Pro 3.0 wraz z nowym dataloggerem iWIM spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Rozwiązanie dostępne jest w różnych konfiguracjach w tym przeznaczone do bezpośredniego mandatowania.

Wywiad udzielony przez nasz zespół redaktorom Intertraffic Daily News można zobaczyć pod tym linkiem.

Nasz zespół chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

Szanowni Państwo,

APM PRO będzie obecna na największej światowej wystawie ruchu drogowego w Amsterdamie.
Będziemy na stoisku 02.328 (hala 2, Inteligentne Systemy Transportowe).

Zapraszamy do rejestracji i odbioru bezpłatnego zaproszenia.

Do zobaczenia na naszym stoisku.
Zespół APM PRO

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN