Autostrada Wolności

APM PRO realizuje elementy zarządzania ruchem na autostradzie A2

A2, Konin, Stryków, Polska

Autostrada Wolności, bo tak została nazwana autostrada A2, ciągnie się z zachodu na wschód, przez środek Polski. Jest ona strategicznym szlakiem komunikacyjnym zarówno dla osób prywatnych, jak i firm przewozowych.

W 2008 roku rozpoczęła się inwestycja na odcinku Konin-Stryków. Inwestycja dotyczyła 103 kilometrów długości drogi i polegała na jej dostosowaniu do standardów autostrady płatnej. Inwestycja obejmowała zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostarczenie koniecznych urządzeń oraz zapewnienie sprawnego działania systemów.

Wiosną 2009 roku, APM PRO rozpoczęła prace związane z realizacją niektórych elementów systemu. Było to dla APM PRO ważne zadanie, które docelowo miało na celu zapewnić sprawny i przede wszystkim bezpieczny oraz komfortowy przejazd nowym, płatnym odcinkiem autostrady A2.

Do powierzonych nam zadań należało zarówno projektowanie, dostawa, jak i instalacja oraz integracja z systemem centralnym znaków o zmiennej treści, znaków pryzmowych oraz stacji ważenia pojazdów. Znaki o zmiennej treści umieszczone w rejonie węzłów drogowych mają za zadanie informowanie kierujących o aktualnej sytuacji ruchowej.

W ścisłej współpracy z Zamawiającym, wykonaliśmy pierwszy w Polsce projekt zmiennej organizacji ruchu, o tak dużej skali złożoności, na siedmiu węzłach. Zaprojektowaliśmy ponad 500 scenariuszy sterowania komunikatami na znakach i tablicach zmiennej treści. Wykonaliśmy również prace związane z projektowaniem oraz wykonaniem oznakowania objazdów z wykorzystaniem znaków pryzmowych (na czas wprowadzenia objazdów).

Zakres zadania obejmował między innymi:

  • znaki zmiennej treści VMS – 75 sztuk,
  • znaki pryzmatyczne – 14 sztuk,
  • serwery komunikacyjne wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki,
  • system ważenia pojazdów w ruchu WIM – 1 kpl.

Termin realizacji: marzec 2009 roku – sierpień 2011 roku.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN