Węzeł S61 Szczuczyn

Integracja istniejących urządzeń zlokalizowanych na węźle Szczuczyn

S61, Szczuczyn, Via Baltica, Polska

Zadanie, jakiego podjęliśmy się w 2020 roku, było związane z projektem i budową drogi ekspresowej S61, przebiegającej od Ostrowi Mazowieckiej po Obwodnicę Augustowa.

Ta niezwykle ważna dla transportu drogowego inwestycja, stanowi element międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica.

Celem prowadzonych prac budowlanych było doprowadzenie obwodnicy Szczuczyna do standardu drogi ekspresowej S61.

Prace podjęte przez APM PRO obejmowały wykonanie połączenia światłowodowego, wraz z udrożnieniem kanału technologicznego na węźle Szczuczyn. Ponadto do naszych zadań należała integracja istniejących urządzeń zlokalizowanych na węźle Szczuczyn. Wszystkie prace wykonywaliśmy na już istniejącym węźle, w ruchu drogowym.

Zastosowane technologie: FLIR, HIK.

Zakres prac:

 • tablice zmiennej treści VMS – 4 sztuki,
 • tablice pryzmatyczne – 8 sztuk,
 • konstrukcje wsporcze pod znaki zmiennej treści – 12 sztuk,
 • punkty detekcji zdarzeń AID – 8 sztuk,
 • stacje pomiaru ruchu TC – 2 sztuki,
 • stacja meteorologiczna,
 • zdalne czujniki stanu nawierzchni LM – 2 sztuki,
 • punkty dozoru wizyjnego CCTV – 6 sztuk,
 • nadajnik CB,
 • zbiorcze węzły komunikacyjne – 22 sztuki,
 • węzły sieci szkieletowej WS,
 • wyposażenie komputerowe,
 • dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania modułów rozproszonych Systemu Zarządzania Ruchem,
 • wykonanie połączenia światłowodowego.

Termin realizacji: luty 2020 – maj 2020.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN