About APM PRO

This author has not written his bio yet.
But we are proud to say that APM PRO contributed 98 entries already.

Wprowadzone przez APM PRO

XIV Polski Kongres ITS

W dniach 16-17 maja 2022 r. odbył się w Warszawie Polski Kongres ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). Spółka APM PRO była srebrnym sponsorem tego wydarzenia.

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN