Przewoźny Znak o Zmiennej Treści (Mobile Variable Message Signs) to znak drogowy umieszczony na mobilnej platformie, umożliwiający prezentację komunikatów o zmiennej treści.

Znak o Zmiennej Treści tworzony jest z wykorzystaniem technologii LED ze specjalnie dobranym systemem optycznym. Znaki tego typu mają na celu efektywne przekazanie ważnych komunikatów dla kierowców i innych użytkowników dróg na szczególne i niestandardowe sytuacje. Dzięki unikalnej optyce komunikaty informacyjne emitowane przez Mobile – VMS są dobrze widoczne o każdej porze dnia i nocy – nawet w złych warunkach pogodowych. Znaki mogą wysyłać komunikaty informacyjne oraz ostrzegające kierowcę w czasie rzeczywistym o wyjątkowych sytuacjach, takich jak trudne warunki na drodze, roboty budowlane, przeszkody, korki, zmiany w organizacji ruchu, ograniczenia prędkości itp.

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas targów Intertraffic 2018. Mamy nadzieję, że prezentacja naszych rozwiązań wychodzi naprzeciwko Twoich oczekiwań oraz będzie dobrym początkiem owocnej współpracy w przyszłości.

Nasza firma od przeszło dwudziestu lat zbudowała swoje kompetencje i posiada duże doświadczenie, również przy współpracy z zagranicznymi partnerami. Nie boimy się nowych wyzwań!

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi systemami lub oprogramowaniem lub uważasz, że wspólnie możemy zrealizować jakieś zadanie, to chętnie nawiążemy współpracę.

Poniżej przedstawiamy prezentację o nas i naszych możliwościach.
Wystarczy kliknąć i pobrać PDF (ok. 115 MB)

Odwiedź nas na targach INTERTRAFFIC 2018 w Amsterdamie.
20-23 marca 2018. STOISKO 12.531

W dniach 20-23 lutego 2018 roku w Gdańsku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy 2018 – którego motywem wiodącym było hasło: „Zapewnić bezpieczne i trwałe utrzymanie dróg zimą.

APM PRO sp. z o.o. jako autoryzowany przedstawiciel – G. Lufft Mess-und Regeltechnik GmbH., prezentowała swoją ofertę na towarzyszących Kongresowi Targach wspólnie z przedstawicielem firmy Lufft – www.luft.com

Informujemy, że w dniach od 20 do 23 lutego w Gdańsku odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w branży drogowej na Świecie, XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy.

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko numer A.22

Korzystając z poniższego linka, możecie Państwo dokonać bezpłatnej rejestracji.

Radarowy czujnik opadów WS100 służy do pomiaru intensywności opadu wszelkich form skondensowanej wody. Dotyczy to deszczu, deszczu zamarzającego, gradu, śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Czujnik o niskim poborze prądu wykrywa opad już od pierwszej kropli. Jego zastosowania są niemal nieograniczone.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.

Na przełomie marca i kwietnia 2017 r. firma APM PRO sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, wspólnie z biurem ekspertyz motoryzacyjnych Sławomira Pytla, zorganizowało na terenie ATH w Bielsku-Białej seminarium dotyczące przydatności systemów ITS w analizach wypadków drogowych. W przygotowaniu szkolenia, eksperci z zakresu integracji systemów drogowych, połączyli swe siły z ekspertami zajmującymi się analizami zdarzeń drogowych, organizując po raz pierwszy w Polsce szkolenie o takiej strukturze uczestników. Przyjęta koncepcja, pozwoliła w pełni profesjonalnie ocenić przydatność systemów ITS do analizy wypadków drogowych. Uczestnicy seminarium, którymi byli także drogowcy i eksperci policyjni, zgodnie ocenili, że systemy ITS wnoszą zupełnie nową, nieznaną wartość w analizie zdarzeń drogowych.

Materiały dowodowe, które otrzymują biegli sądowi z miejsc wypadków drogowych, bardzo często pozbawione są bardzo istotnych dowodów w sprawie. Niezależnie od tego, procedury policyjne w ogóle nie przewidują pomiarów parametrów drogowych, lecz zdawkowe, słowne opisy wykonywane przez policjanta. Metodyka ta nie pozwala w pełni wykorzystać wiedzy specjalnej ekspertów, ani możliwości narzędzi, którymi eksperci dysponują. Stan dotychczasowy zatem, w istotnym zakresie ogranicza możliwości ustalania przyczyn wypadków. Wykorzystywanie systemów ITS, eliminuje w dwójnasób te niedoskonałości. Po pierwsze bowiem, systemy te wykonują rzeczywiste pomiary, z dokładnością pozwalającą w pełni wykorzystać możliwości ekspertów i ich narzędzi. Ponadto, w przypadku braku dowodów, dzięki archiwizacji mierzonych parametrów, systemy ITS pozwalają uzyskać precyzyjne dane, nawet i kilka miesięcy po zajściu zdarzenia drogowego.

APM PRO wskazał miejsce i możliwości pozyskania danych źródłowych zdarzeń drogowych oraz interpretacji danych, które systemy ITS w Polsce dostarczają. Dzięki jedynemu w Polsce poligonowi, uczestnicy mogli w rzeczywistych warunkach, ale bez wstrzymywania ruchu drogowego, zapoznać się z urządzeniami jak również uczestniczyć w analizie danych, uzyskanych w rzeczywistych warunkach.

Ważnym elementem sympozjum była wymiana doświadczeń i wiedzy, która będzie skutkowała bardziej precyzyjnymi, a tym samym bardziej obiektywnymi, analizami zdarzeń drogowych.
Z całą pewnością zatem, wykorzystywanie systemów ITS, służyć może poprawie stanowienia prawa, przynajmniej w zakresie procesów dotyczących wypadków drogowych.

Sławomir Pytel

Z dumą informujemy, że APM PRO Sp. z o.o., Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej oraz Synchrogop Sp. J. zostali uhonorowani nagrodą LIDER ITS 2017 za Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS.

Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 za zaprojektowanie i zrealizowanie stanowiska dydaktyczno-badawczego „Poligon ITS” Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Dziękujemy serdecznie jury konkursu pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego za to cenne i zobowiązujące wyróżnienie. Dziękujemy prof. Andrzejowi Maczyńskiemu i całemu zespołowi naukowemu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz firmie Synchrogop Sp. j. za owocną współprace przy realizacji projektu. Dziękujemy pracownikom naszej firmy a zwłaszcza członkom zespołów IT, Serwisu oraz DOK, którzy są współautorami rozwiązania i angażowali się w realizację Poligonu.

Zobacz prezentację
© Copyright 1994-2023 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN