WIM Pro na S8 cz. II

WIM Pro wdrożone na podlaskim odcinku drogi ekspresowej S8

S8, Wrocław, Warszawa, Białystok, Polska

Droga ekspresowa S8 Wrocław-Warszawa-Białystok pełni kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego, prowadzi do wschodniej granicy państwa, łącząc ruch tranzytowy z Polską na Białoruś, poprzez Litwę do krajów skandynawskich. W ciągu ostatnich lat średni dobowy ruch roczny wzrósł do ponad 20 tysięcy pojazdów na dobę, w tym ruch ciężarowy wzrósł o 30 procent w porównaniu do 2015 roku.

W październiku 2020 roku APM PRO w ramach zadnia polegającego na utrzymaniu oraz bieżącej konserwacji elementów ITS na drogach w rejonie Zambrowa i Suwałk wykonała integrację elementów ITS w jeden spójny system.

W ramach umowy wykonaliśmy integrację stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów, stacji meteorologicznych, uzupełniliśmy infrastrukturę światłowodową oraz dostarczyliśmy oprogramowanie WIM Pro.

Kluczowym wyzwaniem było zaprojektowanie i integracja wielu systemów w jeden, spójny system. Prace rozpoczęliśmy w okresie pandemii, w niesprzyjających warunkach pogodowych oraz w obliczu szczególnego wyzwania, jakim był stosunkowo krótki termin realizacji przedsięwzięcia w okresie jesienno-zimowym.

APM PRO przeprowadza testy sprawdzające oraz kalibrację prawidłowych parametrów systemu, co zapewnia Inwestorowi ciągłe dostarczanie precyzyjnych danych do centralnej bazy danych administratora drogi. Bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności oraz właściwym stanie technicznym wszystkich elementów składowych systemu zapewnia bezpieczny, komfortowy przejazd pojazdów oraz wpływa na rozwój cywilizacyjny i podnosi jakość życia mieszkańców w północno-wschodniej części Polski.

Zastosowane technologie: oprogramowanie WIM Pro, sensory laserowe

Zakres zadania:

 • projekt, ułożenie i podłączenie światłowodu,
 • utrzymanie systemu preselekcji pojazdów:
  • konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności i właściwym stanie, technicznym wszystkich elementów składowych systemów
  • ciągłe dostarczanie danych,
  • kalibracja oraz testy sprawdzające,
 • utrzymanie:
  • 9 stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów (łącznie na 17 pasach ruchu),
  • 55 kamer,
  • 3 stacji meteorologicznych,
  • 32 tablic o zmiennej treści.

Termin realizacji: październik 2020 – obecnie.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN