Tag Archive for: News

W dniach od 22 do 25 września 2015 roku w Bielsku-Białej odbędzie się XX Jubileuszowy Zjazd Drogowców Miejskich.

Honorowy patronat nad Zjazdem objęli Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezydent Miasta Bielska-Białej. Patronat merytoryczny udzielony został przez Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz Polski Kongres Drogowy. Rolę Platynowego Sponsora oraz mocne zaangażowanie
w organizację Zjazdu przyjęła na siebie firma APM PRO.

W trakcie wydarzenia APM PRO zaprezentuje System OnDynamic.

Serdecznie Zapraszamy!

Więcej informacji: www.xxzjazd.mzd.bielsko.pl

Serdecznie zapraszamy na VIII Polski Kongres ITS, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 26-27 maja 2015.

Jak co roku, będziemy uczestniczyli w tym największym dla branży ITS w Polsce wydarzeniu. W trakcie wtorkowej sesja Zbieranie Danych o Ruchu i Ich Przetwarzanie, referat zatytułowany Platforma MSMRD: Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego wygłosi Witold Konior, szef naszego działu Badań i Rozwoju.

Szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na stronie Polskiego Kongresu ITS www.pkits.pl

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością informujemy, że spółka APM została Laureatem Nagrody Innowacyjności w Transporcie.

Nagroda została przyznana nam za Multimodalny System Detekcji Wybranych Cech Szczególnych Pojazdu, algorytm rozpoznawania sylwetki, kategorii, marki i koloru pojazdu, który stanowi uzupełnienie dotychczas stosowanych systemów identyfikacji pojazdów. Uzyskana funkcjonalność zwiększa skuteczność oraz efektywność pracy systemów ARTR.

 

Nagroda została wręczona na corocznym spotkaniu ekspertów, inwestorów, przedsiębiorców i liderów branży transportowej i komunikacyjnej Transport Innovation Forum & Expo 2014 www.cati.org.pl

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 grudnia 2014 roku została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiana nazwy naszej Spółki, z dotychczasowej:

APM Konior Piwowarczyk Konior sp. z o.o.

na:

APM PRO sp. z o.o.

Podwyższeniu uległa wysokość kapitału zakładowego do kwoty 1 000 000,00 PLN.

Od tego dnia zaczęło również obowiązywać nowe logo naszej firmy. Nowym logo będziemy posługiwać się na wszystkich dokumentach, materiałach reklamowych i na stronie www.apm.pl

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wszystkie pozostałe dane Spółki, w tym adres siedziby, NIP, REGON, numer KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby na fakturach, umowach i w innych okolicznościach używać nowej nazwy Spółki.

Zmiana nazwy nie powoduje konieczności dokonania zmian w zawartych dotychczas umowach ze Spółką.

Nasze aktualne dane to:

APM PRO sp. z o.o.
ul. Barska 70
43-300 Bielsko-Biała

Rok 2014 jest wyjątkowy dla firmy APM. To już dwadzieścia lat, od kiedy istniejemy na polskim rynku.

Z tej okazji przygotowaliśmy uroczyste obchody 20-lecia, na które przyjechali goście z kraju oraz z zagranicy.

Zaczęliśmy od powitalnej kolacji, aby mieć energię na drugi, pełen wrażeń i atrakcji dzień. Dla naszych gości przygotowaliśmy wycieczkę Dużą Pętlą Beskidzką oraz zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec.

Nadszedł czas uroczystej kolacji. Zabytkowy park, alejka usłana złotymi liśćmi, a pośrodku dworek, pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku.

Wieczór rozpoczęła przemowa prezesa Aleksandra Koniora, w której przywitał on zgromadzonych gości i przedstawił historię firmy. Mówił o tym co było, co jest i jakie są nasze plany na przyszłość. Mając za sobą dwadzieścia lat doświadczeń, patrzymy odważnie w przyszłość i upatrujemy szans na rozwój dzięki wspieraniu młodych talentów, tworzeniu kreatywnych zespołów, a przede wszystkim w inwestycjach w B+R. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w których ściśle współpracujemy z ośrodkami naukowymi, ma pomóc nam wprowadzić na rynek europejski i światowy nowe, zaawansowane technologicznie produkty wykorzystujące innowacyjne rozwiązania. Po przemówieniu nadszedł czas na podziękowania dla prezesów firmy: Aleksandra Koniora, Pawła Piwowarczyka i Marka Koniora. W ten sposób część oficjalna dobiegła końca i mogliśmy zasiąść z naszymi przyjaciółmi do wykwintnej kolacji. Uczta dla podniebienia nie była bynajmniej jedyną przyjemnością tego wieczoru. Kameralnym koncertem zaszczycił nas wybitny naukowiec, współpracownik i muzyk profesor Andrzej W. Mitas.

Dwadzieścia lat to nie koniec! Chcemy nadal iść do przodu, uczyć się i rozwijać. Posiadamy renomę i ugruntowaną pozycję na polskim rynku. Teraz mamy nadzieję stać się firmą rozpoznawalną w otoczeniu międzynarodowym, nie rezygnując przy tym z wyznawanych przez nas wartości i utrzymując najwyższą jakość, której synonimem jest firma APM.

APM w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2014 roku realizowała projekt  „Rozbudowa sekcji serwisu i sekcji integracji działu IT&M pozwalająca na świadczenie usług o wysokiej jakości i dostarczająca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych”.

Dokonane zakupy nowoczesnych urządzeń, narzędzi, wyposażenia i oprogramowania umożliwiają sekcji serwisu i sekcji integracji świadczenie udoskonalonych usług serwisu urządzeń telematyki drogowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz montaż i doradztwo w zakresie tych urządzeń.

Dzięki inwestycji sprzedajemy produkty wraz ze specjalistycznymi usługami, m.in. oprogramowaniem integrującym, monitoringiem zainstalowanych urządzeń i interfejsem komunikacyjnym. Oferujemy również wsparcie techniczne dla klienta w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym urządzeń telematyki drogowej.

Firma APM została laureatem nagrody Polskie drogi XXI w kategorii rozwiązania służące poprawie ruchu drogowego, za multimodalny System Zarządzania Ruchem drogowym – programistyczne rozwiązanie do monitorowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nagroda „Polskie Drogi XXI” to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom, firmom i instytucjom odnoszącym sukcesy w dziedzinie drogownictwa i mającym znaczący wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Organizatorami Nagrody „Polskie drogi XXI” są: Redakcja miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

2 grudnia 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się Ogólnopolskie seminarium naukowe „Koszty i ceny w transporcie, aspekty teoretyczne i praktyczne”.

Podczas seminarium została wygłoszona prezentacja dyrektora finansowego firmy APM Dawida Brudnego zatytułowana Tablice zmiennej treści jako innowacyjny element infrastruktury drogowej. Próba ewaluacji kosztów wdrożenia.

Organizatorem seminarium była Katedra Systemów i Polityki Transportowej WZiEU US oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Celem seminarium było przedstawienie teoretycznych i pragmatycznych zagadnień kosztów i cen w transporcie.

Szczegóły dotyczące seminarium znajdziecie Państwo na stronie www.transport.wzieu.pl

W dniach 16-19 października w Bielsku-Białej odbyło się Seminarium KLIR pt. „Rola i znaczenie Inteligentnych Systemów Transportowych w konurbacji śląskiej”. Seminarium zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel Premiera Prof. Jerzego Buzka, Pan Henryk Kretek. Przybyli przedstawiciele administracji samorządowych z terenu Śląska (w tym oczywiście z Bielska-Białej), przedstawiciele władz miejskich, uczelni wyższych oraz członkowie stowarzyszenia KLIR z całej Polski.

Spotkanie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Prezentacja dotycząca niezawodności systemów ITS wygłoszona na początku części merytorycznej seminarium przez Prof. Andrzeja W. Mitasa wywarła chyba największe wrażenie na słuchaczach.

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN