2 grudnia 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się Ogólnopolskie seminarium naukowe „Koszty i ceny w transporcie, aspekty teoretyczne i praktyczne”.

Podczas seminarium została wygłoszona prezentacja dyrektora finansowego firmy APM Dawida Brudnego zatytułowana Tablice zmiennej treści jako innowacyjny element infrastruktury drogowej. Próba ewaluacji kosztów wdrożenia.

Organizatorem seminarium była Katedra Systemów i Polityki Transportowej WZiEU US oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Celem seminarium było przedstawienie teoretycznych i pragmatycznych zagadnień kosztów i cen w transporcie.

Szczegóły dotyczące seminarium znajdziecie Państwo na stronie www.transport.wzieu.pl

W dniach 16-19 października w Bielsku-Białej odbyło się Seminarium KLIR pt. „Rola i znaczenie Inteligentnych Systemów Transportowych w konurbacji śląskiej”. Seminarium zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel Premiera Prof. Jerzego Buzka, Pan Henryk Kretek. Przybyli przedstawiciele administracji samorządowych z terenu Śląska (w tym oczywiście z Bielska-Białej), przedstawiciele władz miejskich, uczelni wyższych oraz członkowie stowarzyszenia KLIR z całej Polski.

Spotkanie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Prezentacja dotycząca niezawodności systemów ITS wygłoszona na początku części merytorycznej seminarium przez Prof. Andrzeja W. Mitasa wywarła chyba największe wrażenie na słuchaczach.

Tegoroczna konferencja Telematyka Systemów Transportowych 2013 odbyła się w dniach 23-26 października. Firmę APM, będącą jednocześnie sponsorem i uczestnikiem konferencji reprezentowali Paweł Piwowarczyk oraz Dawid Brudny.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie www.tst-conference.org

Stowarzyszenie ITS Polska oraz Sponsor Srebrny Kongresu firma APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o. zapraszają na VI Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych.

Podczas Kongresu specjaliści APM wygłoszą referat zatytułowany „Innowacyjna technologia 3G w oznakowaniu o zmiennej treści”.

Więcej szczegółów na stronie Polskiego Kongresu ITS www.pkits.pl

W dniach 10-13 października będzie odbywała się XII Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 2012, organizowana pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej.

Wśród wielu interesujących referatów nie zabraknie również wystąpień przedstawicieli APM zatytułowanych „Biocybernetyczny system monitorowania i wczesnego powiadamiania kierowcy” oraz „System kierowania objazdami w obszarach aglomeracji miejskich”.

APM jest również sponsorem Konferencji.

Więcej informacji na stronie www.tst-conference.org

21 września 2012 r. w Lublin odbędzie się zorganizowane przez ITS Polska seminarium „Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania”.

Partnerem merytorycznym seminarium jest APM. Prelekcję pt. „Skala zjawiska przekraczania dopuszczalnych norm drogowych – zestawienie statystyk z wybranych, preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów w ruchu” wygłosi dr inż. Artur Ryguła.

Celem seminarium jest zaprezentowanie sposobów ochrony dróg samorządowych i miejskich przed nadmierną eksploatacją i degradacją.

Więcej informacji na stronie www.itspolska.pl

23 października br., prezentację zatytułowaną „Weigh-In-Motion systems for pre-selection, enforcement and data collection in Poland” wygłosi mgr inż. Witold Konior doktorant Politechniki Śląskiej i kierownik Sekcji Integracji IT&M w firmie APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o.

Jednocześnie APM wraz z Instytutem Systemów Transportowych i Biocybernetycznych współorganizuje wyjazd na wiedeński Kongres ITS.

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie www.2012.itsworldcongress.com

W dniach 27-29 czerwca 2012 roku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy Transportu” zorganizowana przez Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.

Przedstawiciele firmy APM, wystąpili z prezentacjami „Małe i średnie przedsiębiorstwa jako pomost od nauki do wdrożeń” oraz „Znaki o zmiennej treści w aspekcie kąta dystrybucji wiązki świetlnej”. Firma APM  wsparła organizację konferencji.

Informacje na temat konferencji dostępne są na stronie www.konferencje.polsl.pl

ITS Polska oraz Przegląd-ITS.pl ogłosiło wyniki trzeciej edycji konkursu LIDER ITS 2012 pod honorowym patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Wyróżnienie w kategorii NAJLEPSZY PRODUKT otrzymała firma APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o., za budowę preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu. Jego zadaniem jest selekcja pojazdów przeciążonych ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pojazdów ciężarowych, umożliwiająca właściwym służbom prowadzenie ważenia administracyjnego, a także bieżąca i statystyczna ocena parametrów ruchu na DK1 i DK44.

Więcej informacji o wynikach konkursu można znaleźć na stronie www ITS Polska.

© Copyright 1994-2022 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN