Firma APM PRO od ponad 20 lat jest jednym z liderów w zakresie integracji systemów drogowych, miejskich i ITS.Na tegorocznym Kongresie ITS , wspólnie z Akademią Techniczno-Humanistyczną z Bielska-Białej, przedstawimy „Opracowanie nowej funkcjonalności systemu OnDynamic umożliwiającej ocenę oddziaływania ruchu drogowego na jakość powietrza i klimat akustyczny”.

Przedstawiamy nowy produkt w naszej ofercie czujników meteorologicznych – optyczny czujnik widoczności VS20k-UMB firmy Lufft.

Czujnik VS20k-UMB mierzy aktualne wartości widoczności w zakresie do 20 000 metrów i przeznaczony jest do montażu w drogowych stacjach pogodowych oraz systemach kontroli ruchu sektorze drogowym.

Obudowa nowego czujnika jest odporna na wodę morską, co czyni urządzenie użytecznym w lokalizacjach nadmorskich. Ponadto, czujnik VS20k-UMB wyposażono w funkcję wykrywającą zanieczyszczenie elementów optycznych, oraz układ zapobiegający zagnieżdżaniu się pająków. Nowa konstrukcja urządzenia, znacząco wpływa na obniżenie kosztów, związanych z konserwacją i utrzymaniem czujnika.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.

W swojej ofercie mamy nowoczesny klasyfikator pojazdów – jako część systemu WIM PRO – wykorzystujący do klasyfikacji pętle indukcyjne.

Urządzenie klasyfikuje pojazdy zgodnie z TLS/BASt według klasyfikacji 8+1 na podstawie pomiarów z pętli indukcyjnych niezależnie od warunków atmosferycznych. Poza klasyfikacją możliwe jest także odczytanie informacji, na temat prędkości, kierunku jazdy, długości pojazdu i odstępu między pomiędzy pojazdami. Klasyfikacja zgodna jest z klasą A1.

Przedstawiamy nowy produkt w naszej ofercie czujników meteorologicznych – optyczny czujnik widoczności VS2k-UMB firmy Lufft.

Czujnik VS2k-UMB mierzy aktualne wartości widoczności w zakresie do 2000 metrów i przeznaczony jest do montażu w drogowych stacjach pogodowych oraz systemach kontroli ruchu sektorze drogowym.

Obudowa nowego czujnika jest odporna na wodę morską, co czyni urządzenie użytecznym w lokalizacjach nadmorskich. Ponadto, czujnik VS2k-UMB wyposażono w funkcję wykrywającą zanieczyszczenie elementów optycznych, oraz układ zapobiegający zagnieżdżaniu się pająków. Nowa konstrukcja urządzenia, znacząco wpływa na obniżenie kosztów, związanych z konserwacją i utrzymaniem czujnika.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.

Problem degradacji dróg przez pojazdy przeciążone oraz ich negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zagadnieniem nadal wymagającym poszukiwania efektywniejszych rozwiązań. Rozumiejąc tę potrzebę firma APM PRO opracowała i wprowadziła na rynek kolejną generację systemu ważenia pojazdów w ruchu WIM PRO, wykorzystując unikalną technologię pomiaru wagi pojazdów w ruchu firmy Intercomp Co. Stworzony z zastosowaniem tensometrów czujnik pozwala na bezpieczny, tani i niemal bezinwazyjny pomiar wagi pojazdów przy wysokich prędkościach przy zachowaniu charakterystycznej dla tensometrów dokładności oraz stabilności temperaturowej, która jest o rząd wielkości lepsza od dotychczas dostępnych na rynku technologii.

Zastosowane czujniki pomyślnie przeszły próby przeprowadzone przez laboratorium MnROAD (Albetville, Minnesota, USA). Dane uzyskane w trakcie badań były bardzo dokładne. Ponieważ jednocześnie przeprowadzano próby systemów wykorzystujących czujniki innego rodzaju (np. wysokiej klasy czujniki kwarcowe) można było bezpośrednio porównywać wyniki pomiarów. Jednym z wniosków jest stwierdzenie, że czujniki tensometryczne wyznaczają nowy standard dla systemów ważenie pojazdów przy wysokich prędkościach. Czujniki tensometryczne wykazują bark wrażliwości temperaturowej, przez co zachowują precyzję pomiarów niezależnie od temperatury. Dzięki zwartej budowie są odporne na mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez przejeżdżające pojazdy np. w sytuacji, gdy podłoże jest niestabilne.

Czujniki tensometryczne mierzą obciążenia dynamiczne i statycznie. Ze względu na bardzo dużą stabilność parametrów w czasie, nie wymagają częstej kalibracji. Ponadto w niektórych wypadkach kalibracja może być przeprowadzona za pomocą obciążeń statycznych a nie dynamicznych, co zasadniczo obniża koszty eksploatacji.

System ważenia pojazdów w ruchu WIM PRO, dzięki unikalnej architekturze i modułowej budowie jest otwarty na zastosowanie dowolnej konfiguracji sprzętowej. Umożliwia wykorzystanie części urządzeń przy modernizacjach stacji ważenia pojazdów w ruchu, znacząco obniżając koszty implementacji nowoczesnej technologii pomiarowej.

Graficzny interfejs użytkownika przystosowany jest do współpracy z urządzeniami mobilnymi. Daje to bardzo dużą swobodę pracy służbom kontrolującym, dane o przeciążonych pojazdach mogą być odczytywane na komputerze, tablecie czy smartfonie.

Za niespełna 2 tygodnie, w dniach 16-17 maja, w Warszawie odbędzie się IX Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych 2016.

IX Polski Kongres ITS

Na tym najważniejszym dla branży ITS wydarzeniu, przedstawimy referat zatytułowany:

„Monitorowanie jakości powietrza oraz klimatu akustycznego w otoczeniu sieci drogowej z wykorzystaniem systemu OnDynamic”.

Możliwości systemu OnDynamic będziemy również prezentować na specjalnie przygotowanym stoisku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonania usługi polegającej na znaczącym ulepszeniu wyrobu w Projekcie pt „Opracowanie, implementacja i wdrożenie nowej funkcjonalności systemu OnDynamic umożliwiającej ocenę oddziaływania ruchu drogowego na jakość powietrza i klimat akustyczny w otoczeniu infrastruktury transportowej”.

Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z załączonymi materiałami.


Komunikat do zapytania ofertowego

Zamawiający podaje do wiadomości, że termin składania ofert do Zapytania Ofertowego nr W/1314/2015/AKO z dnia 14 grudnia 2015 r. […] został wydłużony do dnia 23 grudnia 2015 r.

Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr W/1314/2015/AKO z dnia 14 grudnia 2015 r. […] wpłynęła jedna ważna oferta.

© Copyright 1994-2023 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN