Szanowni Państwo,

dzisiejsza rzeczywistość wpływa m.in. na działalność firm takich jak nasza, rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19, utrudnia pracę przedsiębiorstw. Mimo to zapewniamy Państwa, iż podejmujemy wszelkie możliwe kroki w celu zagwarantowania ciągłości dostaw oraz usług. Dokładamy starań by bez względu na okoliczności spełnić Państwa wymagania dotyczące standardów świadczonych usług oraz realizacji dostaw.

By zapewnić bezpieczne warunki pracy zarówno dla naszych, jak i Państwa pracowników, podjęliśmy następujące działania:

 • do odwołania zawiesiliśmy wszystkie podróże lotnicze krajowe oraz zagraniczne,
 • do odwołania rezygnujemy ze spotkań, konferencji i targów,
 • do odwołania zawieszamy szkolenia oraz prezentacje (proponujemy kontakt zdalny),
 • na bieżąco weryfikujemy ciągłość łańcucha dostaw, aby upewnić się, że dostawy towarów nie zostaną przerwane, poszukujemy alternatywnych rozwiązań,
 • wielu naszych pracowników przeszło na tryb pracy zdalnej, przede wszystkim ci, którzy znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka.

Chociaż niektóre z podjętych działań mogą mieć niewielki wpływ na naszą zdolność do reagowania, jesteśmy w pełni operacyjni i zaangażowani w zaspokajanie Państwa potrzeb. Oczekujemy, że ewentualne zakłócenia w naszej działalności spowodowane pandemią COVID-19 będą miały charakter przejściowy, a wznowienie normalnej działalności biznesowej nastąpi, gdy zagrożenie minie.

W miarę rozwoju sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa zaufanie do APM PRO.
Współpraca z Państwem to dla nas ogromna wartość.

Zespół APM PRO

Jako wystawca na targach Intertraffic Amsterdam, cieszymy się z podjętych przez RAI Amsterdam środków ostrożności w związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa. Targi Intertraffic zostały przeniesione na marzec 2021 roku. Przygotowujemy informacje oraz materiały, dzięki którym będą mogli Państwo zapoznać się z naszą ofertą w bezpieczny i niezagrażający zdrowiu sposób.

W wypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową. Chętnie udzielimy wszystkich niezbędnych informacji odnośnie oferowanych przez nas rozwiązań.

Zespół APM PRO

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA i Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zorganizowali w dniach 20-21 lutego 2020 r. seminarium: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Chorzowie”. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala.

Spółka APM PRO – partner merytoryczny seminarium, przedstawiła prezentację: „iWIM PRO inteligentny system ważenia pojazdów w ruchu.” – Przedstawiając tylko to co najistotniejsze, odnieśliśmy się do schematu działania i parametrów technicznych systemu oraz bezpośrednich i mierzalnych korzyści dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości zarządzania ruchem w mieście Chorzowie i w ruchu pozamiejskim.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

W dniu 22 maja podczas uroczystej, jubileuszowej gali X edycji konkursu LIDER ITS 2019 wręczono nagrody oraz wyróżnienia. Jury konkursu tytuł LIDER ITS 2019 w kategorii najlepszy produkt – urządzenie przyznało firmie APM PRO za „opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemu Control Pro w systemie osłony meteorologicznej zainstalowanym na odcinku drogi ekspresowej S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe”.

Dziękujemy serdecznie Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego za to cenne i zobowiązujące wyróżnienie.

Dziękujemy wszystkim Współpracownikom, a zwłaszcza członkom Zespołu IT (SD), którzy są autorami tego innowacyjnego rozwiązania programistycznego.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest: inspirowanie i upowszechnianie prac oraz rozwiązań technicznych prowadzących do zwiększenia świadomości o usługach, oraz produktach Inteligentnych Systemów Transportowych, dynamizacja wdrożeń systemów ITS z ukierunkowaniem na praktyczne, innowacyjne rozwiązania, stworzenie wizerunku systemów ITS, jako dostarczających użytkownikom nowych usług w tym związanych z bezpieczeństwem, wiarygodnością oraz wygodą podróżowania.

Więcej o konkursie LIDER ITS: www.liderits.pl

Instalacja znajduje się w pobliżu portu na nowym odcinku drogi, w ciągu której znajduje się kilka wiaduktów.

Stacja WIM składa się z czujników nacisku, kamer rozpoznających wybrane cechy pojazdów oraz znaków o zmiennej treści. Stacja została zaprojektowana w taki sposób, że odsługuje aż 4 pasy ruchu w jednym kierunku, dostarczając kompletne dane o każdym przejeżdżającym pojeździe. System wyposażony jest w oprogramowanie WIM PRO 2.0, które może działać w trybie automatycznym, odpowiednio sterując ruchem pojazdów przekraczających dopuszczalne normy.

Znakomitą dokładność oraz stabilność uzyskano, dzięki zastosowaniu liniowych czujników tensometrycznych firmy Intercomp.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

W grudniu APM PRO zainstalowało oraz uruchomiło tablice informacji pasażerskiej w Gdańsku. Tablice znajdują się w miejscu komunikacyjnie bardzo ważnym dla miasta – w pobliżu Dworca Głównego, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia licznie przybywających turystów.

Dzięki TIP pasażerowie otrzymują informację o rzeczywistym czasie oczekiwania oraz kierunkach jazdy pojazdów transportu publicznego.

Dostarczone tablice spełniają najwyższe europejskie standardy techniczne, m.in.: wyświetlane komunikaty są doskonale widoczne w każdych warunkach pogodowych, nawet przy pełnym nasłonecznieniu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

W grudniu konsorcjum firm w składzie APM PRO oraz Telway zakończyło sukcesem projekt na drodze ekspresowej S8 na odcinku od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

APM PRO jako lider konsorcjum dostarczyło oprogramowanie Control PRO skonfigurowane pod szczególne potrzeby tego zadania.

Włączony został moduł predykcji stanu nawierzchni umożliwiający służbie utrzymania zimowego:

 • podejmowanie działań z odpowiednim wyprzedzeniem,
 • wzrost skuteczności,
 • zmniejszenie zużycia środków odladzających.

Kontrakt obejmował również:

 • budowę 10 stacji meteorologicznych,
 • instalacji kamer PTZ,
 • wybudowanie przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • implementację oprogramowania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

APM PRO jako lider nowoczesnych technologii jest zaangażowany w dostarczanie swoim Klientom sprawdzonych produktów i rozwiązań najnowszej technologii spełniających globalne standardy niezawodności. Aby osiągnąć ten cel, okresowo dokonujemy ponownej oceny i rewizji w zakresie dostarczanych produktów.

 

 

Szczegółowe informacje przedstawione są w kartach produktów:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:

© Copyright 1994-2023 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN