Contact us

APM PRO sp. z o.o.
ul. Barska 70
43-300 Bielsko-Biała, Poland

tel. +48 33 815 77 38
tel. +48 33 816 82 21
fax +48 33 822 81 48

Office: apm@apm.pl

Customer Service: kontakt@apm.pl

Support: serwis@apm.pl
emergency call +48 726 999 929

Send message

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN