Tag Archive for: Materiały APM

Wpisy

Efektywność komunikatów o bezpieczeństwie na drodze wyświetlanych na znakach o zmiennej treści

Pomimo tego, że najbardziej zaawansowane technologie są promowane jako środek na poprawienie efektywności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, jak na razie są one ukierunkowane na polepszanie mobilności raczej niż bezpieczeństwa. Na przykład, znaki o zmiennej treści są często umieszczane jedynie po to, żeby dostarczać kierowcom wskazówek jak poruszać się po drodze, chociaż mogą być wykorzystane do przekazywania wielu innych wiadomości. Znaki te, gdy nie wyświetlają informacji związanych z ruchem drogowym, mogły by zostać wykorzystane do promowania bezpieczeństwa na drodze.

Zbadano wpływ komunikatów o ograniczeniu prędkości na zachowanie kierowców i prędkość ruchu drogowego na drogach międzymiastowych. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na próbie prawie 100 kierowców. Na miejsce quasi-eksperymentu wybrano drogę nr 2 pomiędzy miastami Edmonton a Calgary (Kanada). Badanie pokazało, że wiadomości miały stosunkowo mały, aczkolwiek korzystny wpływ na postępowanie kierowców i prędkość ruchu na drodze.

Źródło: Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology

Tekst oryginalny:

Effectiveness of Road Safety Messages on Variable Message Signs

Despite being promoted as a means to improve the efficiency and safety of the road network, the focus of most advanced technologies thus far has been on improving mobility rather than safety. For example, variable message signs are often installed for the sole purpose of providing travel advices to drivers even though they can be used to communicate a wide variety of messages. However, once installed, it is simply communication device and could be used for promoting road safety when not used to display traffic related information.

This study examines the effects of some anti-speeding messages on driver attitudes and traffic speed on an inter-city highway. A questionnaire survey was developed and administered to a sample of nearly 100 drivers. The test site chosen for this quasi-experiment was Highway 2 between the Cities of Edmonton and Calgary. The study showed that the messages developed have only a relatively small albeit beneficial effect on driver attitudes and on-road traffic speed.